ĐTL 2- Chùm Thơ Của Tác Giả Đường Thi Lâm (Sài Gòn- VN)

 

Tác Giả Đường Thi Lâm

 

 

Lũ Quét

 

Mưa lắm nên đưa lũ trở về

Cả vùng ngầu đục nước bề bề

Hoa màu, gia súc trôi như cá

Nhà cửa, gỗ cây nổi tựa bè

Vỡ đất làm nương không kẻ chán

Phá rừng làm rẫy chẳng ai chê

Gậy ông giờ đập lưng ông đó

Chưa sáng mắt ra, nói cũng huề

 

                      ĐƯỜNG THI LÂM

                            (Sài gòn)

 

Đừng

 

( Tặng thi hữu Hoành Trần)

 

Đừng có để cho lệ ướt mi

Cứ xem viêc ấy chả ra chi

Vô duyên phối ngẫu quay lưng lại

Bất hạnh đối phương ngoảnh mặt đi

Vun xới,nâng niu thời mộng mị

Đắp bồi,trân trọng tuổi xuân thì

Thời gian sắp xếp đâu vào đó

Con tạo vần xoay thật diệu kỳ!

 

                      ĐƯỜNG THI LÂM

                       (20.8.18 ,giữa tý)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền