*LKT 21- Viễn Xứ (Thơ) Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Viễn   Xứ  

 

1.

 

Xa quê từ thuở thiếu thời

Cho tôi mắc nợ biển trời quê hương

Một mai... dừng bước phong sương

Lui về vui với bình thường chân quê

Người xa viễn xứ sơn khê

Đếm từng kỷ niệm bộn bề trong mơ

Một trời xanh, một màu thơ

Làng xưa, xóm cũ đợi chờ thương yêu...

Nhớ quê... nhớ tiếng ru chiều

“Cầu tre lắt lẻo...” cánh diều đong đưa

Đồng vàng mây trắng lưa thưa

Gió lùa qua mấy rặng dừa mơn man

Cò về, cánh trắng đồi hoang

Chiều lên, nắng xế bàng hoàng liêu xiêu

Xa xa Tu Hú kêu chiều

Vườn em hoa bưởi hắt hiu hương thừa...

Nhớ quê... nhớ lắm chiều xưa

Chín chiều tháng chín, chiều mưa chín chiều

Mưa qua mái cũ thềm rêu

Hương quê, hương đất, hương yêu... chập chùng

Phên tre, mưa gõ rung rung

Đầy trời mưa bụi, mông lung trắng trời

Bạn quê cạn chén đầy vơi

Rượu quê, lều cỏ... quên đời, mù say...

 

2. 

 

Nhớ em... ngày ấy chia tay

Mắt nhìn trong mắt, màu mây mắt buồn

Bờ mi đọng giọt mưa tuôn

Mưa qua sông lạnh, mưa nguồn xót xa

Theo sông, thuyền tới ngã ba

Rẽ theo hướng khác, thế là... biệt ly

Vẫy tay từ tạ ra đi

Người xa mang mấy sầu bi cho vừa...

Thế rồi Nhật Nguyệt thoi đưa

Bốn mươi năm lẻ, người chưa  quay về

Một đời ròng rã xa quê

Đêm mơ Cố Quận, sơn khê dặm trường

Bao năm, xứ lạ tha phương

Hao mòn nỗi nhớ, bạc sương mái đầu

Tiếng đàn thánh thót đêm thâu

Tri âm, một khúc “Phượng Cầu...” rức ray

Ngó mình tóc bạc màu mây

Trăng - Thơ thuyền khẳm, lòng đầy chiêm bao

Cuối đời... chỉ một ước ao

Túi Thơ, bầu Rượu, gốc Đào... ngủ say

Ngàn năm mây trắng còn bay

Ôm trăng lẻ bóng, canh chầy đơn côi

Nhớ quê... nỗi nhớ riêng tôi

Nhớ quê chỉ có thế thôi... gọi là...

 

 

                        Nha Trang, tháng 8. 2018

                            LÊ KIM THƯỢNG

 

 

 

“...” Ca dao

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền