*HD 20- Ơn Cha, Nghĩa Mẹ (Thơ) Nhà Thơ Huyền Diệu (Đồng Nai- VN)

 

Nhà Thơ Huyền Diệu

 

 

Ơn Cha, Nghĩa M

 

CÔNG... dưỡng dục sinh thành sâu nặng

CHA... cả đời cõng nắng vì con

NẶNG... vai cha vẫn làm tròn

LẮM... khi kiệt sức vì con chẳng màng

AI... thấu hiểu trái ngang cuộc sống

ƠI... ân tình sâu rộng mẹ cha

NGHĨA... nhân trong cõi ta bà

MẸ... cha dốc hết cũng là vì con

BẰNG... tình cảm vuông tròn nhân ái

TRỜI... động lòng nên mãi chở che

CHÍN... tầng mây cũng vỗ về

THÁNG... ngày cha mẹ mãi mê ruộng vườn

CƯU... mang suốt tháng ngày thai nghén 

MANG... trong mình trọn vẹn nụ đời

 

CÔNG CHA NẶNG LẮM AI ƠI

NGHĨA MẸ BẰNG TRỜI CHÍN THÁNG CƯU MANG

 

Huyền Diệu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền