*CVM 49- Chùm Thơ Thiền Số 5 Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

CHÙM THƠ THIỀN 6

 

BAY

 

chim bay trên trời còn chỗ đến

thuyền lênh đênh lại chẳng bến bờ

hai đứa vẫn hai phương trời Phật

nhảm vô cùng vì hai đứa mần thơ

 

CÁI TA

 

Chúa vác thập giá trên nóc nhà thờ

Phật tọa tòa sen trong chùa

ta ôm mớ tham sân si

trong bụng

nên chi ? hết ngục lại tù

 

QUAY ĐI

 

nói được cứ nói

còn giữ đuợc hay không

thề thốt dăm bữa

bèo dạt cuôí dòng

tóc thề tầm vai đó

quay đi đã thay chồng ?

 

THIỀN HÀNH

 

từng bước chân trên đất

miệng lâm râm đọc kinh

chim hót trong bụi rậm

không biết ai ? là mình

người hành giả nhìn xuống

cỏ non một màu xanh

đất truyền thêm hơi ấm

buổi sớm sương trên cành

nam mô bút tha ná

Phật phổ độ chúng sinh

đất trời sao lồng lộng

toàn là mây trắng xanh

người hành thiền đi khuất

khói lam bay chòi tranh

bữa cơm khoai sắn luộc

cho cuộc sống an lành

 

Chu Vương Miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0