*TĐAM 44- Tình Xưa (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

TINH XƯA...

 

Tôi về , 

Chiếc bóng cùng đêm

Chân quen bước chậm ...

Nghe mềm lối trăng .

Tình xưa ,

Người có biết chăng ?

Trải bao tan , hợp...

Cầm bằng

Như không !

*MƯA ĐÊM.

Gối vào đêm ,

Trở giấc buồn .

Nghe mưa về gõ nhịp...

Muôn tiếng thầm !

Giấu lòng vào nỗi tình câm

Đèn đêm thắp bóng

Lệ dầm ướt khăn !

Lời yêu ,

Còn những băn khoăn

Về đâu ? 

Sóng mãi lăn tăn ...vỗ bờ !

Phải chăng xưa...

Đến bây giờ

Con tim biết sẽ đợi chờ...

Vì nhau .

 

TINH ĐÀM

(HÓC MÔN .TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền