*TĐAM 44- Tình Xưa (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

TINH XƯA...

 

Tôi về , 

Chiếc bóng cùng đêm

Chân quen bước chậm ...

Nghe mềm lối trăng .

Tình xưa ,

Người có biết chăng ?

Trải bao tan , hợp...

Cầm bằng

Như không !

*MƯA ĐÊM.

Gối vào đêm ,

Trở giấc buồn .

Nghe mưa về gõ nhịp...

Muôn tiếng thầm !

Giấu lòng vào nỗi tình câm

Đèn đêm thắp bóng

Lệ dầm ướt khăn !

Lời yêu ,

Còn những băn khoăn

Về đâu ? 

Sóng mãi lăn tăn ...vỗ bờ !

Phải chăng xưa...

Đến bây giờ

Con tim biết sẽ đợi chờ...

Vì nhau .

 

TINH ĐÀM

(HÓC MÔN .TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0