*TMN 34- Giận (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Giận....

 

 Cứ một lần giận dỗi

 Là thêm một cách xa

 Mà em luôn nói dối

 Không sao...em ổn mà !

 

 Cứ một lần im lặng

 Không nhìn nói với nhau

 Làm tim em băng giá

 Một mình âm thầm đau 

 

 Thêm một lần... lần nữa

 Có chắc còn lần sau

 Ngày mỗi ngày hờ hững 

 Nên tình đành xa mau...

 

 Canberra trắng màu

 Mây trôi xa xôi quá 

 Em nhũ lòng quên đi

 Chuyện đôi ta ...còn gì ? 

 

Trần Mai Ngân

 Canberra 25-8-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0