*LN 66- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

Ta Về

 

 (Tặng Hạt Cát bà bà)

 

Ta về ru lại cuộc tình

Bờ môi au đỏ, bình minh lóe cười

Ta về gởi gió xa khơi

Quyện theo nhung nhớ tới người phương xa

 

                               LÂM NGUYÊN 

                                    (Sài gòn)

 

           ĐƯỜNG MÂY MẸ ĐÃ

 

     (Viết thay Thích Diệu Thường)

Con đường mây trắng rộng thênh thang

Mẹ đã rõi theo ở cõi trần

Cỡi hạc phiêu diêu nơi tịnh giới

Đằng vân cực lạc cõi thiên đàng(Niết bàn)

Thất tình đến lúc không còn vướng

Lục dục tới hồi cũng chẳng vương

Thọ hạc mẹ đi, đi mãi mãi

Con đường mây trắng rộng thênh thang

 

                             ĐƯỜNG THI LÂM 

                                      (Sài gòn)

 

                 LOẠN LY

 

Thời buổi nhiễu nhương mất kỷ cương

Thôi thì mọi cái nát như tương

"Sẩy đàn tan nghé" thân ly tổ

"Gẫy cánh giữa đường" uyên rẽ ương

Vườn tược, ruộng nương đen kịt khói

Xác người,gia súc đỏ lòm mương

Lòng tham vô đáy ra chinh chiến

Gây cảnh loạn ly quá thảm thương

 

                       ĐƯỜNG THI LÂM 

                               (Sài gòn) 

 

                 LỠ LÀNG

 

Vĩnh biệt nghìn thu xuống suối vàng

Bụi trần trút sạch khỏi đa mang

Ra đi thân xác tình đầy ắp

Từ giã tinh thần nghĩa ngập tràn

Hẹn biển bỗng nhiên thành ráo cạn

Thề non bỗng chốc hóa tiêu tan

Xưa kia nếu vậy đừng quen biết

Để mối duyên ta khỏi lỡ làng

 

                              LÂM NGUYÊN 

                                   (Sài gòn)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền