*LN 68- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

 

Lụi Tàn

 

(Tặng Hạt Cát Diệu Sinh bà bà)

Lụi tàn trong cõi mông mênh

Rồi ta lại thấy bình minh đón chào

Chốn xưa cay đắng hư hao

Nơi này chan chứa ngọt ngào yêu thương

 

LÂM NGUYÊN 

(Sài gòn) 

 

Tiến Sĩ Dở Người

 

(Họa "kẻ vong nô" 

của Hoành Trần)

Chẳng được y tên , chẳng có hiền

Nói ra ai cũng ngỡ là điên

Phát âm đọc lớ như phường Hán 

Mượn chữ ghép bừa giống chợ phiên

Sờ gáy mới hay bè hám chức

Vạch lưng mới rõ bọn tham tiền

Nếu qui bán nước mà đem xử

Thì phải băm vằm chúng trước tiên

 

ĐƯỜNG THI LÂM 

Sài gòn 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền