*LN 70- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn -VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

 

Vui Tết Xa Nhà

 

 Họa" Tân niên khai bút của Phú Đoàn)

 

Rộn ràng ngoài phố tiếng vui ca

Rực rỡ trong nhà ánh sắc hoa

Tống cựu đàn ông nâng cốc rượu

Nghinh tân phụ nữ đỡ ly trà

Vui như pháo nổ, y là thế 

Dòn tựa bắp rang, đúng vậy a

Có vậy mới quên đi nỗi nhớ 

Khi mà ăn tết ở nơi xa

 

                      ĐƯỜNG THI LÂM

                        (Sài gòn)

                        Giữa Mùi 04.3.18)

 

Tiến Sĩ Gian

 

 ( Họa" Ông tiến sĩ giấy" Của Nguyễn Khuyến)

 

Đem so võ thuật đẳng huyền đai

Bằng cấp nghe kêu chẳng kém ai

Cải tiến : Phát âm nghe lạ hoắc

Cải biên : Viết chữ thấy kỳ khôi

Bày mưu in ấn giao trường ruột

Tính kế bán buôn hốt của hời

Một kẻ gian tham đầy mưu chước

Mới coi thiên hạ món đồ chơi

 

                     ĐƯỜNG THI LÂM

                   (07.9.18, giữa tuất)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền