*HHSG 5- Bài Thơ Nào (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn

 

 

 BÀI THƠ NÀO 

 

Bài thơ nào anh đã  viết cho em

Trên trang giấy học trò anh gấp lại

Bài thơ nào nói về tình vụn dại

Thuở hai ta cùng cắp sách đến trường.

Bài thơ nào rất đắm đuối yêu thương

Trưa nắng đỗ đầu hè anh trao vội

Bài thơ nào anh làm tình làm tội

Cô em tôi trong trắng tuổi học đường.

Bài thơ nào anh giấu kín trong tim.

Khi gặp em mắt buồn vươn lên khóe.

Bài thơ nào thật ra anh đáng lẽ.

Trao cho em khi cất bước lên đường.

Bài thơ nào đã kết thúc thê lương.

Trên trang giấy học trò em gấp lại.

Bài thơ nào em giã từ tình vụn dại

Bởi hai ta hai hướng một con đường.

 

 

    Hai Hùng Sg . 9.8.2017. ( cuối hạ )

( Chia tay mối tình học trò với những kỷ niệm đong đầy ).

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền