*LN 74- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

 

Tu Chỉnh

 

Cuộc đời đã trải bao mùa xuân

Nếm đủ thứ mùi của cõi trần

Đến lúc thay lòng mà tích đức

Tới hồi đổi dạ để tu thân

Thiên đàng chớ sợ không dành chỗ

Nước Chúa đừng lo chẳng có phần

Chớ có buông xuôi, phải tự chủ

Đừng cho thể xác mãi lay vần

 

                      ĐƯỜNG THI LÂM 

                            (Sài gòn)

 

Hòn Chồng

 

Ai chưa có dịp ngắm Hòn Chồng

Định Quán một lần đến đấy trông

Cứ tưởng chông chênh nhưng vững chãi

Ngỡ là hời hợt lại nàn nồng

Tự nương muôn thuở trên nền đất

Gắn bó vạn đời giữa chốn không

Mặc kệ thời gian trôi mãi mãi

Trơ trơ đứng vững giữa cơn giông

 

                     ĐƯỜNG THI LÂM 

                            (Sài gòn)

 

Giả Nhời

 

Sở dĩ mà em chửa có chồng

Quamh em nam giới thật là đông

Đi nam về bắc chưa chùn BƯỚC bước

Thay kép đổi tình chửa thỏa lòng

Đêm đến dễ gì mang gối trống

Khuya về đâu có chịu nằm không

Giờ này đứng bóng không ai ngó

Đâu dám đổ giời sao bất công

 

                        ĐƯỜNG THI LÂM 

                               (Sài gòn)

 

Nhớ Thu

 

 (Tặng Tịnh Đàm)

Nỗi buồn vàng úa lá bay

Nhớ thu nơi mắt ngây nai thẫn thờ

Trăng gầy còm cõi trông chờ

Gió đêm ve vuốt đôi bờ liễu xanh

 

LÂM NGUYÊN 

Sài gòn 

Giữa thân 08.9.18

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền