*LHT 146- Thương Một Tấm Lòng (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Thương Một Tấm Lòng

 

Thương ai một chuỗi nắng mưa

Tóc vờn sóng bạc, sớm trưa dãi dầu

Thế mà có trách chi đâu

Mong đàn con dại mau mau trưởng thành

Thương ai một nửa tóc xanh

Một vầng trán rẽ, mỏng manh da trần

Thế mà chẳng chút băn khoăn

Vui nhìn con trẻ lớn dần thời gian

Ví mà ngày ấy khôn ngoan

Để người thôi mãi lo toan trăm chiều

Ví mà ngày ấy tuổi nhiều

Giúp người được biết bao nhiêu chuyện là

Ví mà ngày ấy rằng ta

Lớn khôn, khôn lớn ví mà lớn khôn.

 

Lệ Hoa Trần

12-09-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền