*SC46- Tiễn Chúc Chủ Nhân Sài Môn (Thơ Họa) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Nhà Thơ Huệ Thu

 

 

Tin Chúc Chủ Nhân Sài Môn.

 ( Mến họa bài“Tạ Từ…” 

 

Chúc sức khỏe  thi sĩ  Huê Thu)

 

Chưa đến mùa Đông, mới Thu Đông

Nhận lời từ tạ thấy… ngại ngùng

Thi liệu hoàn đồng, niên cao thấp

Cấp cấp hồi lai chốn hư không!

 Áo da chống rét che cơn buốt

Mủ dạ trùm sâu bớt lạnh lùng

Tình THƠ dược thảo tan bao bệnh

Nghĩa thắm tri âm ấm ý Xuân!

                   *

Tiển chúc Chủ Nhân thân kính chúc

Tâm hòa lực thuận hứng tiết Đông

Sài Môn lai đáo cùng nâng cốc

Hái lộc vườn Xuân tắm nắng hồng!

 

Sông Cửu

------------------------------------------

 

Tạ Từ 

 

Tri Âm Tri Kỷ Bốn Phương

Đã mùa Đông tới, đã mùa Đông

Thưa với tri âm mà ngại ngùng:

Tuổi một ngày cao, thêm muốn bớt

Đời trăm năm cạn, có như không!

Áo che ngực vẫn nghe buôn buốt

Khăn quấn đầu sao thấy lạnh lùng?

Xin tạ từ thôi...vì tại bệnh

Sài Môn khép tạm đợi ngày Xuân!

 

Huệ Thu

 

Chủ Nhân Sài Môn Thi Đàn & Quán Thơ

xin từ tạ thi văn hữu Trong và Ngoài Nước

lý do:  Tâm Bất Tòng Lưc, thêm nữa Mùa Đông Đang Về!

Lạnh & Bệnh.

Mong tái hội sang năm, trời ấm áp.

San Jose, cuối năm Mậu Tuất, cuối năm 2018.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền