*TĐ 204- Vài Lời Cho Con (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Vài Lời Cho Con

 

Sống thời phải biết nhục, vinh

Phận con lấy đó liệu mình ngày mai

Đã là gái, cũng như trai

Công danh ắc có, trí tài không thua

Cha thời như vụ dở mùa

Mẹ thời cũng thế, ngọt chua mọi bề

Dẫu rằng quyết chí vẹn thề

Hy sinh một kiếp, chẳng hề chi đâu

Họa chăng thời thế nhuộm mầu

Đành ôm tủi hận, bắt cầu cho con

Xứ người nơi chốn văn môn

Làm con cần phải luyện ôn đêm ngày

Mai nầy là đấng anh tài

Ngồi trên chính bệ, lầu đài tiếng vang

Giúp dân, giúp nước, giúp làng

Không hèn, không hổ đường đường mà đi

Xứng danh Công Trứ răn đời

Sống sao cho phải là người hữu danh

Còn không thà chết cho đành

Làm thân thảo mộc cây xanh vệ đường

Nhục, vinh là chuyện bình thường

Nhưng vinh con nhớ đầu trương vỡ lòng

Giữa trời non nước mênh mông

Là nhân con nhé lấy công hiến đời

Cha, ông chín suối nở cười

Họ trần ta đã có người hữu danh.

 

Thủy Điền

 

12-09-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền