*TMN 36- Tròn Vuông Tam Giác (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

TRÒN VUÔNG TAM GIÁC 

 

Nhớ VUÔNG VUÔNG nhớ TRÒN TRÒN 

TRÒN VUÔNG TAM GIÁC héo mòn VUÔNG VUÔNG 

VUÔNG TRÒN, TRÒN muộn ...muộn thôi 

Xa VUÔNG cách biệt để tôi VUÔNG TRÒN 

Bây giờ TRÒN lại TRÒN VUÔNG

Hay là TAM GIÁC TRÒN muôn phương nào

TRÒN TRÒN VUÔNG ngọt VUÔNG ngào

TRÒN VUÔNG TAM GIÁC vẽ màu TRÒN VUÔNG 

Gửi lời TAM GIÁC TRÒN VUÔNG 

Anh đi học chữ TRÒN VUÔNG em chờ

VUÔNG TRÒN anh viết bài thơ

Gửi về em đọc bất ngờ TRÒN VUÔNG...

VUÔNG TRÒN TAM GIÁC hứa suông

Anh quên TRÒN hết là VUÔNG thuở nào

VUÔNG TRÒN TAM GIÁC lời chào

TRÒN VUÔNG đã hết ngọt ngào từ đây...

TAM GIÁC TAM GIÁC mê say

Vẫn TRÒN VUÔNG  đợi từng ngày TRÒN VUÔNG 

Con trăng tháng Tám TRÒN VUÔNG 

Mà anh TAM GIÁC đi luôn VUÔNG TRÒN !

 

                                   Trần Mai Ngân 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0