*LN 91- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

 

Cà Mau Ngày Đó

 

Cà Mau ngày đó đến lần đầu

Tiếng muỗi khác nào tiếng sáo đâu

Tác ráng trên sông khua đục nước

Lùm dừa dưới nước mọc xanh màu

Lưa thưa nhà cửa đường sông trước

Bát ngát ruộng đồng bờ cỏ sau

Lâu quá không về thăm chốn ấy

Chắc giờ không nhận được Cà Mau

 

              ĐƯỜNG THI LÂM

                      Sài gòn 

(04.02.11, giữa hợi,mồng 2 tết)

 

 

Vắng Chị Hằng

 

   (Tặng Đông Châu)

Đã mấy trung thu vắng chị Hằng

Vì sao lại vậy có gì chăng

Tiên Nga tiếp khách lòng xao xuyến

Thi sĩ thăm trăng dạ xốn xang

Cung quảng mây buông che ánh sáng

Nguyệt phòng sương rủ kết hoa đăng

Lâu lâu gặp được người tao nhã

Thử hỏi cầm lòng có đặng chăng?

 

                            LÂM NGUYÊN 

                                   Sài gòn 

                                  (13.9.11)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền