*SC 52- Nghĩ Về Tiếng Cười Trong Ca Dao Thằng Bườm (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Nghỉ Về Tiếng Cười 

TRONG CA DAO THẰNG BỜM (*)

 

Trời cho Bờm cái quạt mo

Biểu tượng đời sống ấm no nhiệm mầu

Nên rằng Bờm chẳng cơ cầu

Ham chi lim quí, bò trâu, đồi mồi

Phú Ông dụ đổi nắm xôi

Bờm phe phẩy quạt mỉm môi mà cười...

Bờm cười cho một kiếp người

Suốt đời đánh mất nụ cười Chúa ban

Bờm cười lắm kẻ giàu sang

Muốn đổi thanh nhàn(như) lội biển mò kim

Trần gian bảy nổi ba chìm

Bởi lợi – danh - người khó tìm – an vui.

 

Sông Cửu

____________________________________

 

(*) Ca dao Thằng Bờm

 

“Thằng Bờm có cái quạt mo

Phú ông xin đổi ba bò chín trâu

Bờm rằng Bờm chẳng thích trâu

Phú ông xin đổi một xâu cá mè

Bờm rằng Bờm chẳng thích mè

Phú ông xin đổi một bè gổ lim

Bờm rằng Bờm chẳng thích lim

Phú ông xin đổi con chim Đồ Mồi

Bờm rằng Bờm chẳng thích mồi

Phú ông xin đổi nắm xôi....Bờm cười. . .”

 

(khuyết danh)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền