*TĐAM 55- Mưa Đêm (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

MƯA ĐÊM

 

Cũng vừa

đọng giọt mưa rơi 

Chút se lạnh bởi gió vời...

Ướt đêm !

Đèn soi

Bóng ngả bên thềm

Mình tôi

Trăn trở

Bao niềm nhớ , quên !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0