*TĐAM 55- Mưa Đêm (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

MƯA ĐÊM

 

Cũng vừa

đọng giọt mưa rơi 

Chút se lạnh bởi gió vời...

Ướt đêm !

Đèn soi

Bóng ngả bên thềm

Mình tôi

Trăn trở

Bao niềm nhớ , quên !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền