*TĐ 217- Theo Người (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Theo Người

 

Người Về, tôi cũng, ... cũng về theo

Dù phải leo truông, qua mấy đèo

Xa xôi, muôm dặm, đường bao lối

Tôi sẽ kề bên. Có được nào ?

 

Mặc gió, mặc mưa, trời bão tố

Người về, tôi cũng,...cũng về theo

Có thương xin chùng..... , đừng bước vội

Ngã chiều, cô lẻ, đứng cheo leo

 

Người về, tôi cũng,...cũng về theo

Bên ấy dù sang, phú quí, nghèo

Chân tình là bến mơ....tôi đợi

Chắc người đã rõ ? Mấy trăng treo.

 

Thủy Điền

10-10-2018

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0