*LN 95- Tình Em (Thơ Họa) Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

 

Tình Em

 

(Họa "Vào đông" 

 của Ngọc Cầm)

 

Với em, anh những đám mưa mây

Tưới mát hồn em chẳng đổi thay

Nghĩa nặng non cao luôn chót vót

Tình sâu biển rộng mãi tràn đầy

Hợp hòa đời sống trong trời đất

Ân ái gia đình giữa cỏ cây

Em vẫn hy sinh vì tất cả

Dẫu cho đè nặng đôi vai gầy

 

LÂM NGUYÊN

Sài gòn 

(11.10.18, đầu ngọ)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0