*TĐ 221- Xin Hãy Yêu Thương (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Xin hãy Yêu, Thương

 

Trăm năm có là bao

Sao cứ mãi.....ngăn....rào

Hãy yêu thương đi chứ

Lại thơ thẩn nhìn Sao

 

Trước sau, rồi trước sau

Cũng trở về cát bụi

Làm thiêu thân.... Dế nhủi

Làm phân độn.... cỏ cây

 

Trăm năm ai bảo dài

Thoáng qua là đã hết

Ngày như áng mây bay

Sống chưa tròn.... đã chết

 

Trăm năm dài mõi mệt

Lỡ một kiếp nhân sinh

Hãy yêu, thương hết mình

Đời....chút gì ý nghĩa.

 

Thủy Điền

15-10-2018

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0