*NL 22- Trọn Trái Tim Yêu (Thơ) Nhất Lang (GER)

 

Nhất Lang

 

 

 

Trọn Trái Tim Yêu

 

Tôi yêu em

Yêu bằng tất cả

Từ.... chân tình

Lẫn thể xác

biết không ?

Bao nhiêu năm

Tôi là kẻ làm chồng

Em là vợ

Chưa một lần xa ngả

Tôi yêu em

 

Yêu bằng tất cả

Từ buổi đầu

Cho đến tận ngàn sau

Dù cuộc đời

Có nối tiếp theo nhau

Những gian khó, buồn đau, hạnh phúc

Em, em vẫn....vẫn là người tôi một mực

Yêu chân thành 

Bằng trọn trái tim yêu.

 

Nhất Lang

01-11-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền