*TĐ 242- Kiếp Đàn Bà (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Kiếp Đàn Bà

 

Thương thay số kiếp đàn bà

Trăm năm nàng vẫn.....cánh hoa thiệt thòi

Sớm mai quần quật chợ đời

Lưng còm, mỏi gối, đứng- ngồi không yên

Miển sao kiếm được đồng tiền

Trưa về, đứng bóng tay liền lo cơm

Chiều buông xăn áo tay thon

Miệng ngồi thổi lửa, .....lo toan mọi bề

Màn đêm phủ kín trăng kề

Đủa vừa rời chén là xề bên con

Vỗ v giấc ngủ đêm tròn

Rã rời đôi cánh, mỏi mòn xác thân.

 

Thủy Điền

05-11-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền