*WI 13- Gia Tài Của Vợ (Thơ Vui) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Gia Tài Của Vợ

 

Em đi để lại cho tôi

Lưng lưng mấm nhạt nằm nồi bao hôm

Thế thì đừng hỏi chuyện cơm

Canh chua, hải vị anh buồn lắm em

Tiền nong chẳng có một ten

Lấy gì mua sắm vật thèm về ăn

 

Em đi để lại dặn căn

Muôn ngàn, muôn thứ anh băng cái đầu

Ngồi buồn, ngó trước, ngắm sau

Mấm ơi là mấm. Sao tao với mầy?

Ngày nào mình cũng gặp nhau

Sao mầy không chán, còn tao tới đầu

 

Em đi em có biết đâu

Người còn ở lại nuốt đau cổ dài

Cắn răng anh đếm từng ngày

Bao giờ mấm cạn, thân nầy thành tre

Em đi em chẳng thấy, nghe

Lòng người than thở, cây que sắp tàn.

 

Web Inhaber

07-11-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền