*HD 28- Đông Đến (Thơ) Nhà Thơ Huyền Diệu (Đồng Nai- VN)

 

Nhà Thơ Huyền Diệu

 

 

 

Đông Đến

 

ĐÔNG gõ cửa gọi thầm ai đó 

VỀ bên nhau mà tỏ ân tình

LẠNH lùng chi hỡi em xinh

CẢ đêm thao thức bởi mình quá xa

BỜ mi ướt chắc là đang khóc

VAI hao gầy dáng ngọc còn đâu

MÀN đêm trĩu nặng u sầu

ĐÊM tàn giá lạnh người đâu tương phùng

BUÔNG sợi nhớ dệt khung kỷ niệm

XUỐNG nhân gian tìm kiếm yêu thương

MẮT nhung ánh tựa nụ hường

CÀI thêm nhụy thắm vấn vương quyện hòa

GIỌT mưa thấm nhành hoa chuyển sắc

SƯƠNG nhẹ rơi dày đặc đêm dài

ĐÔNG VỀ LẠNH CẢ BỜ VAI

MÀN ĐÊM BUÔNG XUỐNG MẮT CÀI GIỌT SƯƠNG

 

Huyền Diệu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0