*TĐAM 62- Mấy Dòng Lục Bát (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Mấy Dòng Lục Bát 

 

Buồn , vui

Cũng một chỗ này

Trà suông - Thiếu bạn

Nhấp cay nỗi mình !

Chút tình ,

Gửi gió phiêu linh

Về phương trời nhớ

Bóng hình xưa , xa !

Chừng thôi ,

Nhạt dáng hào hoa

Một tôi ngồi

Với mắt nhòa ...

Đăm chiêu !

Niềm riêng , 

Chưa nói bao điều.

Đã nghe lòng gợn ...

Ít nhiều phôi phai !

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0