*TĐAM 62- Mấy Dòng Lục Bát (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Mấy Dòng Lục Bát 

 

Buồn , vui

Cũng một chỗ này

Trà suông - Thiếu bạn

Nhấp cay nỗi mình !

Chút tình ,

Gửi gió phiêu linh

Về phương trời nhớ

Bóng hình xưa , xa !

Chừng thôi ,

Nhạt dáng hào hoa

Một tôi ngồi

Với mắt nhòa ...

Đăm chiêu !

Niềm riêng , 

Chưa nói bao điều.

Đã nghe lòng gợn ...

Ít nhiều phôi phai !

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền