*SC 65- Ru Ta... Ru Bống... Ru Tình (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

 RU TA ... RU BỐNG... RU TÌNH!

 

Ầu ơ!...Bống núp sau rèm

Chông chênh nỗi nhớ bên thềm chờ trăng

Trách cơn gió réo mây giăng

Ngăn ta cách Bống – ngăn anh cách nàng

Ầu ơ! Bống bóng bang bang

Nhìn trăng đáy nước rã ngàn mảnh trôi

Chín sông cùng một biển khơi

Như ta với Bống suốt đời bên nhau

Ầu ơ...Bống thấp, Bống cao

Ngọt ngào ru giấc chiêm bao đẹp hiền

Hỏi trăng chênh chếch bên thềm

Nhớ ai thao thức tàn đêm canh dài!?

Ầu ơ...Bống mảnh Bống mai

Lung lay suối tóc phủ đầy hạt sương

Ru ta ru Bống yêu thương

Tình ta tình Bống vấn vương …tình mình!

Ru Ta...Ru Bống...Ru Tình!

 

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền