*LHT 181- Khuyết Dần Theo Ánh Trăng (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Khuyết Dần Theo Ánh Trăng

 

Người đi từ dạo ấy

Tính ngần đã bao năm

Em, thức trắng- thức trắng

Thương thương một bóng hình

 

Đêm cửa sổ ngóng nhìn

Người về sao chẳng thấy

Ngoài hiên dầy.... sương bay

Buốt lòng người cô phụ

 

Anh, hỡi anh viễn xứ

Có nhung nhớ loan phòng?

Chiếc thân gầy lẻ bóng

Khuyết dần theo ánh trăng.

 

Lệ Hoa Trần

12-12-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0