*TĐAM 68- Lời Thưa (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

LỜI THƯA

 

Thưa em, tôi vẫn hay buồn

Nhiều khi chẳng biết ngọn nguồn vì đâu ?

Những đêm trắng...

Mắt quầng sâu

Nỗi niềm xa vắng từ lâu...

Tìm về !

 

Thưa em , một thuở đam mê

Tôi luôn đắp đỗi bằng thề hẹn suông !

Cuộc tình nào ?

Lỡ tay buông

Nhớ thương còn vọng

Như chuông gọi hồn !

 

Thưa em , giờ tuổi hoàng hôn

Cõi lòng đã lặng...

Vùi chôn bao điều !

Tháng năm dẫu có xanh rêu

Tôi xin góp nhặt thương yêu...tặng đời .

 

Thưa em , tình có muôn lời

Nói sao cho đủ...Với người yêu nhau .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0