*TĐAM 68- Lời Thưa (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

LỜI THƯA

 

Thưa em, tôi vẫn hay buồn

Nhiều khi chẳng biết ngọn nguồn vì đâu ?

Những đêm trắng...

Mắt quầng sâu

Nỗi niềm xa vắng từ lâu...

Tìm về !

 

Thưa em , một thuở đam mê

Tôi luôn đắp đỗi bằng thề hẹn suông !

Cuộc tình nào ?

Lỡ tay buông

Nhớ thương còn vọng

Như chuông gọi hồn !

 

Thưa em , giờ tuổi hoàng hôn

Cõi lòng đã lặng...

Vùi chôn bao điều !

Tháng năm dẫu có xanh rêu

Tôi xin góp nhặt thương yêu...tặng đời .

 

Thưa em , tình có muôn lời

Nói sao cho đủ...Với người yêu nhau .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền