*SC 68- Mở Cửa Thâm Tình (Thơ Họa) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

M Cửa Thâm Tình

 

(Cảm hứng họa ý bài thơ

Miền Khói Lửa của thi sĩ Thủy Điền từ Đức)

 

Ta ngồi nhớ thời bom đạn nổ

Đất nước chia bờ cõi núi sông

Kẻ ra Bắc … duyên tình cách trở

Ngưi vào Nam…nhớ cội thương nguồn!

 

Lá thu rụng ủ mầm thu chết

Nhìn non sông thắt ruột chạnh lòng

Anh em nhau hô hào chém giết

Nghĩa đồng bào con Lạc cháu Hồng!

 

Đất ươm mộng, biển Đông soi sóng

Trông Đại Hàn khép cỗng thương đau…

Bỏ ảo vọng …Thâm tình mở cữa

Sống hòa đồng thật đáng tự hào!

*

Tranh đua chi quyền uy thể chế

Cầu Trời ban phúc lệ dân mình

Sống yêu thương ngàn sau thế hệ

Xóa oan mê vui hưởng an bình!

 

Sông Cửu

( 14/12/2018)

________________________

 

Miền Khói Lửa

 

Vừa chào đời là nghe tiếng nổ

Đạn, khói bay nghi ngút khắp trời

Đang ngậm sữa, mẹ dưng bỏ vội

Ôm con thơ chạy trốn giặc thù

 

Rồi mùa thu, qua mấy mùa thu

Tay cầm súng giết người cùng máu

Làm tay sai cho loài hổ , báo

Xem anh em khác giống, khác giồng

 

Quê hương tôi cuốn theo triền sóng

Bao năm dài thống khổ, thương đau

Nhưng vẫn luôn hai tiếng "Tự Hào "

Vẫn đứng vững giữa trời Đông Á.

 

Thủy Điền

(08-12-2018 )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền