*LHT 184- Đêm Hãy Dài....Thâu Đêm (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Đêm Hãy Dài....Thâu Đêm

 

Lim dim chìm mắt ngủ

Dặn lòng đừng thao thức

Ngăn từng cơn trằn trọc

Mong đêm dài.... thâu đêm

 

Quên mất những nỗi niềm

Khi nhìn đời ngang trái

Mới hôm qua trong tay

Nay rơi vào kẻ lạ

 

Thật, cuộc đời khốn mạ

Thay tình như thay áo

Rượu vào lời thao thao

Rượu tan tình cũng tan

 

Dại khờ mang trút cạn

Giả, thật giữa đêm tàn

Hiện lên trong ánh mắt

Bỗng chốc quá ngỡ ngàng

 

Lim dim chìm mắt cạn

Đêm hãy dài.....thâu đêm..

 

Lệ Hoa Trần

21-12-2018

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền