*Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh Giới Thiệu Sách Đã Được Xuất Bản Trong Năm 2018

 

Nhà Thơ / Nhà Xuất Bản Lê Hân

 

Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh Tại Hoa Kỳ

Giới Thiệu Sách Đã Được Xuất Bản Trong Năm 2018

NhanAnh.jpg

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền