*SC 1- Bông Mắc Cỡ (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cu

 

 

Bông Mắc C

 

Tặng lê ngọc quế anh & Lưu Hà

 “Cổ tay em tròn như khúc mía 

Anh về thèm ngọt đến trăm năm”.... 

 

(Lưu Hà)

 

1. 

 

Nhỏ 

Sớm sớm 

Em đến trường 

Qua con đường cỏ 

Đuổi bắt Chuồn Chuồn bay 

Vướng gai chùm bông Mắc Cỡ 

Đám con trai vỗ tay trêu chộ 

Lêu lêu mắc cỡ...Nhỏ bắt Chuồn Chuồn...

 

2.

 

Hè 

Về quê 

Dọc đường đê 

Hai đứa dẫn nhau 

Bắt Cào Cào nuôi Sáo 

Anh bị gai Mắc Cỡ quào 

Em đến cầm bàn tay rướm máu 

Nghe gió lùa...Hương Trinh Nữ xôn xao...(*)

 

Sông Cửu

(Nhớ Tuổi tuổi học trò)

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0