*LHT 3- Vĩnh Biệt Một Cuộc Tình (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

Vĩnh Biệt Một Cuộc Tình

 

Tuổi hồn nhiên đẹp lắm

Đêm ngồi ngắm trăng rằm

Ngày cắp sách đến trường

Nho nhỏ bàn trăm năm

 

Tuổi xuân vừa mười tám

Anh bước chân vào đời

Em làm người chờ đợi

Cách xa hai nỗi nhớ

 

Vai hoa mai nở rộ

Anh xông vào mặt trận

Sinh tử cứ kề gần

Quê nhà chìm lửa bỏng

 

Em tay bế, tay bồng

Đứng trông chồng xa tít

Khói thù bay mù mịt

Mùi xác pháo, xác anh

 

Đầu mang vành khăn trắng

Tiễn người không trở lại

Hai tay em khấn vái

Vĩnh biệt một cuộc tình.

 

Lệ Hoa Trần

06-01-2019

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền