*TĐ 5- Giả Từ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giả Từ

 

Người về, gió cũng theo về

Bỏ tôi ở lại, bốn bề quạnh hiu

Ngồi buồn ngắm áng mây chiều

Nhìn mây muốn hỏi ? Dập dìu bay xa

 

Người về, bỏ lại tình ta

Cầm đàn tôi khảy bài ca " Giả từ "

Nhớ thương tôi đứng như thừ

Người xa.... xa khuất sương mù vây quanh

 

Người về để lại buồn tênh

Hồn đau lệ đổ lềnh bềnh mắt yêu

Người về, để lại bao điều

Chiều nghiêng, bóng ngã. Liêu xiêu giữa trời

 

Người về, gió cũng theo người

Bỏ tôi, bỏ lại một đời bơ vơ.

 

Thủy Điền

06-01-2019

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền