*HLS 17- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Quà Tặng

 

Người gửi quà hôm nay em đã nhận

Tóc ngoại thơm thơm tận tới miền trong

Để cho ai cũng rung cảm nỗi lòng

Gửi quà tặng bằng nốt son thắm đỏ.

 

18.8.2015  

 

 Thu

 

Chang chang bỏng rát bờ tre

Nắng hun tầu chuối quặt què hôm qua

Sớm nay cúc trắng hiên nhà

Giật mình trời đã la đà vào thu.

 

20.8.2015

Kommentar schreiben

Kommentare: 0