*LHT 5- Chiều Mưa Em Về (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Chiều Mưa Em Về

 

Xa xa núi hôn mây

Biển trời như thỏ thẻ

Đoàn thuyền chia lối rẽ

Về tận chốn xa xăm

 

Hoàng hôn mưa ướt đẩm

Lối xưa em đi về

Một mình trông lê thê

Me già nghiêng che nón

 

Chiều buồn không đưa đón

Hạt mưa rơi...rơi ... rơi

Áo em màu da người

Lộ dần thân nét trúc

 

Dốc mòn quanh, uốn khúc

Đứng nhìn theo, mắt dỗi

Muốn cùng ai một đỗi

Lá vàng bay.... bay xa.

 

Lệ Hoa Trần

16-01-2019

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0