*TĐ 12- Tháng Năm Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tháng Năm Buồn

 

Thương Tiếc một Người Anh

 

Tháng năm trời đất ngả nghiêng

Lá hoa tơi tả, trước thềm lê thê

Chim trời rũ rượi cơn mê

Không gian trm lắng, hẹn thề dở dang

Giả từ, anh bỏ bên đàng

Ra đi vĩnh viễn, khói tang  bạc mầu

Thân thương khóc nặng tình sâu

Đời chia đôi ngã, lệ sầu cách đôi

Về bên thế giới xa xôi

Làm thân cát bụi cho đời tiếc thương

Hạ về thiếu bạn bên đường

Trời mây u ẩn, chán chường nhạt phai.

 

 Thủy Điền

18-01-2019

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0