*TĐAM 2- Xuân Hồng (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (GER)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Xuân Hồng

 

(Mượn ý thơ bài " ĐÊM QUỲNH THƠM " Của Nhà Thơ NGUYỄN THIỆN .)

 

Đêm Giêng

Hương thắm , tình nồng

Em nghiêng , anh ngả ...say

Không bến bờ .

Xuân hồng ơi ...

Đẹp ý thơ

Trăm năm đời mộng...

Đâu mờ dáng xưa .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền