TĐÀM 3- Vài Dòng Lục Bát (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Vài Dòng Lục Bát

 

Tôi quen dần

Với nỗi buồn 

Có từ lâu lắm

Vẫn luôn bên đời !

 

Ở trong sâu thẳm...

Mù khơi !

Bỗng dưng ,

Thảng thốt...

Vọng

Lời yêu ...Xưa !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền