TĐÀM 3- Vài Dòng Lục Bát (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Vài Dòng Lục Bát

 

Tôi quen dần

Với nỗi buồn 

Có từ lâu lắm

Vẫn luôn bên đời !

 

Ở trong sâu thẳm...

Mù khơi !

Bỗng dưng ,

Thảng thốt...

Vọng

Lời yêu ...Xưa !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0