*LN 13- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn) VN

 

Nhà Thơ Đường Thi Lâm

 

 

Biển khơi mù mịt thuyền anh

Em chỉ còn biết làm thân :

 

BẾN CHỜ

 

(Họa "Tương tư 2"

Của Nguyễn Công Trứ)

 

Cách trở muôn trùng vẫn đợi thuyền

Tơ bao công sức mới ươm nên

Thả dài nỗi nhớ hầu trao biển

Khép chặt cửa yêu để chốt then

Kỳ vọng lý đâu thành thất vọng

Đường tình không lẽ hóa vô duyên

Thuyền ơi có thấu chăng lòng bến

Cứ tưởng muôn đời sẽ cạnh bên

 

ĐƯỜNG THI LÂM

Sài gòn 

(01.12.10,giữa thìn,VYDHDT)

 

 

THỜI GIAN ĐỌNG LẠI 

CHÚT MÙI ĐÃ QUA

 

(Họa "Khát nước"

Của Phan Bội Châu"

 

Tuổi thiếu thời trôi qua mất rồi

Còn đâu ngày tháng mải rong chơi

Bù đầu, vất vả lo công việc

Rối óc, gian nan đấu cuộc đời

Tiếc việc, cái nhàn đi biệt tích

Ham tiền, cái đủ mất tăm hơi

Bây giờ nhớ lại ngày xưa ấy

Còn đọng thời gian một chút mùi...

 

ĐƯỜNG THI LÂM 

Sài gòn 

(14.11.10, đầu hợi)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền