*LN 15- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

 

XUÂN VỀ

 

Xuân về em lại quay đi

Anh nghe tơi tả lá thu ngập hồn

Mộng tình chớm nhú mầm non

Bị thiêu đốt bởi nắng buồn quắt queo

 

LÂM NGUYÊN 

Sài gòn 

 

TIẾNG PHÁO GIAO THỪA

 

(Đầu năm khai bút)

 

Giao thừa tiếng pháo nổ như đua

Kẻ thích ồn ào cho nổ bừa

Gợi lại cõi lòng bao chuyện cũ

Hiện ra tâm trí những ngày xưa

Cái hồi dịp tết quên ăn sáng

Vào lúc ngày xuân bỏ bữa trưa Đồng bạc xé đôi chơi hết biết

Lô tô, cá ngựa, đặt bầu cua

 

ĐƯỜNG THI LÂM

Sài gòn

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền