*WI 1 - Hoàn Cốt (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Hoàn Cốt

 

Chim bay, Vượn hú, thông reo

Sương giăng, thác đỗ, trong veo bạch hồ

Vẫy đuôi, cá nhẩy hoan hô

Sen hồng đua nở đón chào mùa xuân

Thoáng qua, cảnh lạc thanh bình

Bức tranh Phong thủy vạn nghìn người khen

xác xơ lòng cũng dậy thèm

Huống chi ........ bạc dả luôn màng ̣̣để tâm

 

Nhưng, đời có được trăm năm ?

Chỉ trong khoảng khắc thăng trầm hiện dâng

Khối may điểm lại một phần

Gian nan, khổ hạnh vạn lần sau lưng

Chim bay mỏi cánh....về rừng

Vượn tru khát giọng thôi dừng vào hang

Thông reo tắt gió thông khàn

Nắng lên sương bạc cũng tàn theo mây

Mưa ngừng thác cũng phơi thây

Tháng tư hồ cạn phủ đầy lá hoa

Cá vàng hòa... thổ thành ma

Sen hồng rũ rượi giọt sa giữa trời.

 

Web Inhaber

09-02-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền