*LH 1- Hư Ảo (Thơ) Tác Giả Lê Hoa (GER)

 

Tác Giả Lê Hoa

 

 

Hư Ảo

 

Ngắm chi bóng ngả hoàng hôn

Ngắm chi hình dáng không hồn xa xăm

Ngắm chi mái tóc hoa răm

Nửa cay, nửa mặn, nửa trăng, nửa trời

 

Dóc chi cho phí lòng người

Uổng công trang điểm. gương soi đêm ngày

Dóc chi.... khô héo hình hài

Ngọt bùi hư ảo, đắng cay ngập tràn

 

Thôi thì quẳng gánh giữa đàng

Làm thân cổ thụ hiên ngang giữa trời

Bình thân, tự tại nở cười

Trăm năm một cõi cho đời an vui.

 

Nhất Lang

12-02-2019

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0