*TĐ 24- Đêm Ấy Tôi Về (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đêm Ấy Tôi Về

 

Đêm ấy tôi về, không có em

Đèn treo tắt bóng. Nỗi lo âu

Then cài, cửa đóng sương trùm phủ

Lốp đốp bên song mấy giọt sầu

 

Đêm ấy tôi chờ tim nhói đau

Người đâu chẳng thấy. Nỗi dạt dào

Năm canh tôi đứng ngoài hiên vắng

Tiếng Dế sau nhà vọng đuỗi theo

 

Đêm ấy tôi ngồi trông tiếng reo......

Ngày sang xóa lấp cảnh đêm mờ

Hy....rằng phút chót then cài,......mở

Hội ngộ năm dài xa cách nhau.

 

Thủy Điền

14-02-2019

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền