*LN 16- Lễ Tình Nhân (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyển (Sài Gòn VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

Lễ Tình Nhân

 

Lễ Tình Nhân

Đến

Tay không

Ta trao em 

Nụ hoa hồng

Trên môi

 

Lễ Tình Nhân 

Lại tới rồi

Em ôm 

Một bó hoa tươi

Bên người

Ta về chết lặng

Bên đời

Đi tìm những cánh hồng rơi

Chôn vùi

 

Lễ Tình yêu 

Đến nữa rồi

Tiễn em

Một nhánh hồng

Nơi đáy mồ

 

LÂM NGUYÊN 

Sài gòn 

(21.01.14,cuối tuất) 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền