*LHT 11 Giọt Sầu Đêm Trăng (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Giọt Sầu Đêm Trăng

 

Trăng đêm ngồi vớt bóng gầy

Buồn cho số kiếp tháng ngày cô đơn

Ngày đầu anh đến cầu hôn

Vô tình tôi thốt còn non, người chờ

Ngỡ người cứ vẫn mộng mơ

Ngày tôi khôn lớn cùng đò sang sông

Ai ngờ! Năm tháng rã ròng

Người tôi đâu hỡi. Nỗi mong héo mòn

Nước xanh vẫn chảy mênh mông

Ngày xuân tôi đã theo dòng trôi xa

Chỉ còn lại ánh trăng ngà

Con đò năm cũ cùng ta đêm về

Trăng đêm, trăng sáng, trăng thề

Ngồi trên sông vắng bốn bề hắt hiu

Trăng đêm trăng sáng muôn chiều

Thò tay vớt bóng lệ yêu tuôn trào.

 

Lệ Hoa Trần

16-02-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền