*LNQA 3- Thơ Thẩn (Thơ) Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh (CA-USA)

 

Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh

 

 

Thơ Thẩn

 

Chiều hè 

tôi 

ghé công viên

nghe 

chim gọi tổ

mà thêm chạnh lòng!

Dưới cầu

không 

thấy dòng sông

Nhớ 

thương 

con nước

Lớn ròng quê hương

Cụm hoa 

Nở muộn 

chờ 

sương

tàn hương 

phai sắc

Bên đường gội trăng…

 

Chiều Hè San Diego 2018

Lê Ngọc Quế Anh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền