*WI 3- Chướng Tai, Gai Mắt (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Chướng Tai, Gai Mắt

 

Thơ, văn như con Bọ

Ngỡ tưởng mình Hổ to

Mượn vay người tô bóng

Nổ đùng như .... Claymore

 

Mắng nhau y nước đổ

Bằng hữu hả miệng cười

Độc giả ngỡ Đười ươi

Trò hề tân thế kỷ

 

Than ôi! Làm Thi sỹ

Mà chẳng chút nghĩ suy

Văn, thơ là nghệ thuật

Phải đâu là Điếm đĩ

 

Chán ơi! Thời mạt lụy

Dốt đòi làm người xưa

Cóc mà mang guốc dừa

Tay ô chiều dạo phố

 

Cho.... xin đi mấy bố

Để Bằng hữu được nhờ

Độc giả được thưởng...thơ

Trang nhà thêm khởi sắc

 

Tiếng tranh giành lắc cắc

Thanh danh sẽ lu mờ

Uổng bao năm gian khổ

Theo dòng ra biển khơi.

 

Web Inhaber

25-02-2019

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền