*ĐTL 14- Xa Xưa (Thơ) Nhà Thơ Đường Thi Lâm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Đường Thi Lâm

 

 

Xa Xưa

 

Nơi sinh quê ngoại sớm xa rời

Chưa thể về thăm chịu thế thôi

Khi ấy tôi trai vừa đúng bảy

Bấy giờ chị gái mới gần mười

Tháp chuông ngả bóng vui đùa nghịch

Sông nhánh uốn mình thỏa lội bơi

Thơ ấu biết bao là kỷ niệm

Bỗng nghe sống lại một khung trời

 

ĐƯỜNG THI LÂM 

Sài gòn 

(05.10.10, đầu tuất)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0